• Int'l Trade Fair
    1. Sino Corrugated 2019
      Venue: Longyang Road, Pudong New Area, Shanghai
      Booth No.:N3B70

ماشین منگنه جعبه

 ماشین منگنه جعبه

ماشین منگنه قادر به بستن یک جعبه با میخ های دو سر کج به صورت دستی می باشد. برای داشتن بهره وری بالا این دستگاه قادر است 120 منگنه در دقیقه انجام دهد.

اسامی مرتبط
تهیه کننده تجهیزات ساخت جعبه کنگره دار | کارتن وسایل سنگین | ماشین فرآیند کارتن

فرم انتقادات و پیشنهادات
دیگر تولیدات